Ответы к упражнениям урока 6

Задание 1.
1) Ben kıskançtım. Ben gençtim. Ben çocuktum.
2) Sen korkaktın. Sen ufaktın. Sen uzaktın.
3) O hastaydı. O mutluydu. O yanlıştı.
4) Biz açtık. Biz büyüktük. Biz sadıktık.
5) Siz toktunuz. Siz yavaştınız. Siz ilginçtiniz.
6) Onlar küçüktüler. Onlar boştular. Onlar hassastılar.

Задание 2.
1) Ben şişman değildim. Ben şişman mıydım?
2) Sen öğretmen değildin. Sen öğretmen miydin?
3) O doktor değildi. O doktor muydu?
4) Biz üzgün değildik. Biz üzgün müydük?
5) Siz kısa değildiniz. Siz kısa mıydınız?
6) Onlar dişçi değildiler. Onlar dişçi miydiler?
7) Ben futbolcu değildim. Ben futbolcu muydum?
8) Sen yüzücü değildin. Sen yüzücü müydün?
9) O kıskanç değildi. O kıskanç mıydı?
10) Biz genç değildik. Biz genç miydik?
11) Siz çocuk değildiniz. Siz çocuk muydunuz?
12) Onlar büyük değildiler. Onlar büyük müydüler?

Задание 3.
1) Bende para vardı. (в данный момент)
Param vardı. (в целом)
2) Bizde araba yoktu. (в данный момент)
Arabamız yoktu. (в целом)
3) Bahçede köpek vardı.
4) Sokakta kimse yoktu.
5) Bizde misafirler vardı.
6) Oğrencinin kalemi yoktu. – У ученика не было ручки.

Задание 4.
1) Ben üzgün değildim.
2) Sen yaşlı değildin.
3) O güçlü değildi.
4) Biz akıllı mıydık?
5) O uzun boylu muydu?
6) Onlar genç miydiler?

Задание 5.
1) Вчера погода была дождливая.
2) На прошлой неделе я был очень болен.
3) Летом мы были в Анталье.
4) Тогда/В то время ты был в школе.
5) В тот день мы были дома.
6) Утром (он) был дома, сейчас я не знаю где (он).

Задание 6.
1) Bin dokuz yüz doksanda benim bilgisayarım yoktu..
2) Dün hava yağmurluydu.
3) O neden üzgündü?
4) Dün onlardaydım.
5) Mayısta İstanbul’daydılar.
6) Pele çok ünlü bir futbolcuydu.
7) Ben işyerimdeydim.
8) Dün üç dersimiz vardı.
9) Biz orada yoktuk.
10) Dün neden yoktun?
11) O gün bende para yoktu.
12) Dolapta sadece gömlekler vardı.
13) Dün köydeydik.

Задание 7.

1) Ben almak – aldım
2) Sen kırmak – kırdın
3) O temizlemek – temizledi
4) Biz koymak – koyduk
5) Siz çözmek – çözdünüz
6) Onlar yüzmek – yüzdüler
7) Ben satmak – sattım
8) Sen çıkmak – çıktın
9) O kesmek – kesti
10) Biz içmek – içtik
11) Siz uçmak – uçtunuz
12) Onlar gitmek – gittiler
13) Ben hissetmek – hissettim
14) Sen yemek – yedin
15) O ağlamak – ağladı
16) Biz vermek – verdik
17) Siz girmek – girdiniz
18) Onlar uyumak – uyudular
19) Ben dövmek – dövdüm
20) Sen büyümek – büyüdün
21) O yakmak – yaktı
22) Biz düşmek – düştük
23) Siz çekmek – çektiniz
24) Onlar susmak – sustular
25) Ben koşmak – koştum
26) Sen etmek – ettin
27) O seyretmek – seyretti
28) Biz demek – dedik

Задание 8.

1) Ben almak – almadım
2) Sen kırmak – kırmadın
3) O temizlemek – temizlemedi
4) Biz koymak – koymadık
5) Siz çözmek – çözmediniz
6) Onlar yüzmek – yüzmediler
7) Ben satmak – satmadım
8) Sen çıkmak – çıkmadın
9) O kesmek – kesmedi
10) Biz içmek – içmedik
11) Siz uçmak – uçmadınız
12) Onlar gitmek – gitmediler
13) Ben hissetmek – hissetmedim
14) Sen yemek – yemedin
15) O ağlamak – ağlamadı
16) Biz vermek – vermedik
17) Siz girmek – girmediniz
18) Onlar uyumak – uyumadılar
19) Ben dövmek – dövmedim
20) Sen büyümek – büyümedin
21) O yakmak – yakmadı
22) Biz düşmek – düşmedik
23) Siz çekmek – çekmediniz
24) Onlar susmak – susmadılar
25) Ben koşmak – koşmadım
26) Sen etmek – etmedin
27) O seyretmek – seyretmedi
28) Biz demek – demedik

Задание 9.

1) Ben almak – Bu lambayı ben mi aldım?
2) Sen kırmak – Benim telefonumu sen mi kırdın? (Мой телефон ты сломал?)
3) O temizlemek – O masayı lekelerden temizledi mi? (Он очистил стол от пятен?)
4) Biz koymak – Biz kitapları rafa mı koyduk? (Mы положили книги на полку?)
5) Siz çözmek – Problemi çözdünüz mü? (Вы решили задачу?)
6) Onlar yüzmek – Onlar dün havuzda yüzdüler mi? (Они вчера плавали в бассейне?)
7) Ben satmak – Annenin böreklerini sattım mı? (Я продал мамины пироги?)
8) Sen çıkmak – Sen ne zaman evden çıktın? (Когда ты вышел из дома?)
9) O kesmek – O misafirlere ekmek kesti mi? (Он нарезал гостям хлеб?)
10) Biz içmek – Biz taze su içtik mi? (Мы пили свежую воду?)
11) Siz uçmak – Siz Italya’dan Norveç’e mi uçtunuz? (Вы летели из Италии в Норвегию?)
12) Onlar gitmek – Evden sık sık mı gittiler? (Они часто уходили из дома?)
13) Ben hissetmek – Sence ben hiçbir şey hissetmedim mi? (По-твоему, я ничего не почувствовал?)
14) Sen yemek – Bu elmayı sen mi yedin? (Ты съел это яблоко?)
15) O ağlamak – O geçen akşam odasında ağladı mı? (Она плакала прошлым вечером в своей комнате?)
16) Biz vermek – Biz oğlumuza para verdik mi? (Мы дали деньги сыну?)
17) Siz girmek – Siz kardeşimin odasına girdiniz mi? (Вы входили в комнату моего брата/сестры?)
18) Onlar uyumak – Kaç saat uyudular? (Сколько часов они спали?)
19) Ben dövmek – Ben unu hiç dövdüm mü? (Я его когда-нибудь бил?)
20) Sen büyümek – Sen köyde mi büyüdün? (Ты вырос в деревне?)
21) O yakmak – Bu eski mektupları yaktı mı? (Он сжег эти старые письма?)
22) Biz düşmek – Biz ağaçtan mı düştük? (Мы упали с дерева?)
23) Siz çekmek – Siz banka hesabından para çektiniz mi? (Вы сняли деньги с банковского счета?)
24) Onlar susmak – Onlar derste sustular mı? (Они молчали на уроке?)
25) Ben koşmak – Ben sokakta çabuk mu koştum? (Я быстро бежал по улице?)
26) Sen etmek – Sen babana teşekkür ettin mi? (Ты поблагодарил отца?)
27) O seyretmek – O konseri seyretti mi? (Он смотрел концерт?)
28) Biz demek – Biz ona dur demedik mi? (Мы не сказали ему остановиться?)

Задание 10.

1) Ben kahvaltı yaptım.
2) Siz kıtap aldınız.
3) Onlar yemek yediler.
4) Biz dersleri çalıştık.
5) Onlar dün futbol oynadılar.
6) Biz televisyon seyrettik.
7) Sen kahve içtin mi?
8) O mektubu yazdı.
9) Siz otobüsü beklediniz.
10) Onlar gitar çaldılar.
11) Ben para buldum.

Задание 11.

1) O problemleri çözdü mü? – Evet, o problemleri çözdü. – Hayır, o problemleri çözmedi.
2) Siz bana mı güldünüz? – Evet, biz sana güldük. – Hayır, biz sana gülmedik.
3) Sen sorulara cevap verdin mi? – Evet, ben sorulara cevap verdim. – Hayır, ben sorulara cevap vermedim.

Задание 12.

1) Sen Kadir’le oynadın mı?
2) Siz beni çok beklediniz mi?
3) Sen kahvaltı yaptın mı?
4) Sen dün çok üşüdün mü?

Задание 13.

1) Hava soğuktu.
2) Bir saat sonra su sıcak oldu.
3) Ben de oradaydım.
4) Doktor oldu.
5) Ben memnun oldum.
6) O rahatsiz oldu.
7) Sebze çok pahalı oldu.
8) Bu kıtap orada var mıydı?
9) Çorba iyi mi oldu?
10) Orada başka çanta yok muydu?
11) Bu kez olmadı.
12) O zaman onun parası var mıydı?

Задание 14.

1) Bu onlar içın çok pahalı.
2) Bu hediye kimin için?
3) Benim içın farketmez.
4) Bu bizim için önemli.
5) Bu ikram misafirler için.

Задание 15.

1) Süt – молоко — sütlü – молочный (с молоком)
2) Su – вода – sulu – водянистый/жидкий
3) Şeker – сахар – şekerli – сахарный (с сахаром)
4) Tat – вкус — tatlı – сладкий
5) Akıl – ум – akıllı — умный
6) Ev – дом – evli – женатый/замужний
7) Dikkat – внимание – dikkatli — внимательный
8) Bilgi – информация – bilgili – знающий/осведомленный
9) Renk – цвет – renkli — цветной
10) Kir – грязь – kirli — грязный
11) Hız – скорость – hızlı — быстрый
12) Güç – сила – güçlü — сильный
13) Yaş – возраст – yaşlı — пожилой
14) Sinir – нерв – sinirli – нервный/раздражительный
15) Et – мясо – etli – мясной (с мясом)
16) Tuz – соль – tuzlu – соленый (с солью)
17) Yağmur – дождь – yağmurlu – дождливый
18) Güneş – солнце – güneşli — солнечный
19) Banyo – ванная – banyolu – с ванной
20) Para – деньги – paralı – платный

Задание 16.

1) Banyo – ванная – banyosuz – без ванны
2) Para – деньги – parasız – бесплатный
3) Renk – цвет – renksiz — бесцветный
4) İş – работа – işsiz – безработный
5) Dikkat – внимание – dikkatsiz — невнимательный
6) Karar – решение – kararsız — нерешительный
7) Kalp – сердце – kalpsız – бессердечный
8) Can – душа/жизнь – cansız – безжизненный, мертвый
9) Şeker – сахар – şekersiz – без сахара
10) Tat – вкус/сладость — tatsız – безвкусный
11) Son – конец – sonsuz — бесконечный
12) Ses – звук – sessiz – беззвучный/тихий
13) Hava – погода/воздух – havasız – душный
14) Zarar – вред – zararsız – безвредный
15) Çare – выход/решение проблемы – çaresiz – безвыходный/безысходный
16) Kimse – никто/кто-то – kimsesiz – одинокий (без семьи, близких)
17) Rahat – удобство/покой – rahatsız – неудобный/беспокойный
18) Hata – ошибка – hatasız – правильный (без ошибок)

Задание 17.

1) Ben çay limonlu, şekersiz ve sütsüz içiyorum. (Я пью чай с лимоном, без сахара и без молока)
2) Ben yağsız et tuzsuz ve baharatlı yapıyorum. (Я готовлю нежирное мясо без соли со специями)
3) Ben on katlı asansörlü bahçeli havuzsuz, spor salonsuz, saunasız binada oturuyorum. (Я живу в десятиэтажном доме с лифтом и садом без бассейна, спортивного зала и сауны).
4) Ben avlu manzaralı iki odalı dairede oturuyorum. Benim odam ve mutfak balkonlu. Salonda kahverengi eşya var: mobilya, halı, perdeler. Evim klimasız.
(Я живу в двухкомнатной квартире с видом на двор. Моя комната и кухня с балконом. В гостиной/зале вещи коричневого цвета: мебель, ковер, шторы/занавески. Кондиционера в доме нет).

Задание 18.

Ben Rusum, Samaralıyım.

Задание 19.

1) Sütlü çay kahverengi
2) Çimen yeşil
3) Türkiye’de deniz mavi
4) Domates kırmızı
5) Gece siyah
6) Portakal turuncu
7) Muz sarı
8) Yoğurt beyaz

Спасибо читательнице сайта Софье за ответы к упражнениям урока 6!

Republished by Blog Post Promoter

19 Comments

 1. uzayli

  Я в ходе проверки могла внести новые глюки, если кто обнаружит ошибки, сообщите, пожалуйста.

  Reply
 2. Ольга

  Здраствуйте Полина. Хотела бы узнать будут ли еще новые уроки и если да , когда нам их можно ждать . Спасибо .

  Reply
  1. uzayli

   Здравствуйте, Ольга! Новые уроки будут, у меня уже даже набросаны заготовки, но пока точной даты сказать не могу. Постараюсь к середине февраля что-нибудь выложить.

   Reply
 3. Lara1121

  Давно не повторяла и не изучала новое, и очень соскучилась за этим сайтом!
  Я возобновлю свои уроки! Узнала, что была женщина Като Ломб,которая самостоятельно учила языки (знала 18 языков) и написала в книге КАК это делать.

  Reply
 4. Надежда

  Доброго времени суток! Очень интересный сайт, просто и понятно! А продолжение будет ли? Уже апрель на дворе )))
  Очень ждем!!!

  Reply
  1. uzayli

   Надежда, спасибо за отзыв. Пока времени совсем нет заниматься уроками для сайта. Но, вообще, продолжение будет.

   Reply
 5. Надежда

  Спасибо за ответ!!! учу турецкий, люблю повторять даже то, что уже знаю. Ваши уроки очень доступны (я начинала с Кузнецова, сейчас «Kendi kendine Türkçe» Кайтуковой), есть моменты, которые не с первого раза откладываются в голове.
  Очень интересно продолжение, когда объясните как времена посложней используются и всякие определения и дополнения)) . Вы так замечательно преподносите материал, что я очень надеюсь пока еще пробелы в моих познаниях заполнить. И упражнения есть, и что самое главное — сразу можно себя проверить и исправить ошибки.С нетерпением буду ждать продолжения уроков. Спасибо за Вашу работу!

  Reply
  1. uzayli

   Надежда, спасибо еще раз! Уже немного осталось до следующего урока ?

   Reply
 6. Нафаня

  У меня вопрос по поводу 5 задания «yagmurluydy» — это опечатка? тогда, если вместо -lu -mu, получается погода не была дождливая? Или я что-то не так поняла? И ещё вопрос к 7 заданию: Чёzdunuz, над буквами -u нужны умляуты, да?

  Reply
  1. uzayli

   Здравствуйте. Опечатки нет. Yağmurlu — «дождливый», yağmurluydu — «дождливый» в прошедшем времени. А «не была дождливая» по-турецки будет » yağmurlu değildi». Насчет «çözdünüz» Вы правы, спасибо за поправку!

   Reply
 7. Нафаня

  Вот я тормоз, спасибо! Это называется перестаралась. Ведь с сахаром и солью, и даже дождливый, всё правильно написала, а тут споткнулась. Стыдоба. Ох.

  Reply
  1. uzayli

   Ну что Вы! Зато сколько ошибок и опечаток нашли! Лучше перебдить, чем недобдить ?

   Reply
 8. Марина

  Доброго времени суток! У меня как всегда çok surular var. Относительно упражнение 4 предложение 4 если написать так Biz zeki miydik? -это будет ошибкой или равносильно?
  Относительно упражнение 13 предложения 6 можно написать так Onu kötü oldu.
  Yпражнение 14 предложение 3- Объясните пожалуйста Откуда взялось benim için farketmez. Я например перевела вот так benim için fark yok. это является ошибкой или равносильно?
  Hatasız и doğru — равносильный по значению или у них разные места применения?
  Помогите пожалуйста, объясните с переводами таких фраз: а) если сказать «я была плохой». Как как человек я когда-то была плохой.
  Б) «мне стало плохо» то есть буквально две минуты назад мне стало плохо, В смысле я себя почувствовала плохо.
  в) как сказать что «мне было плохо» то есть я себя чувствовала плохо по состоянию здоровья вчера или неделю назад.
  Спасибо большое. Извините за такое количество вопросов, просто хочется до конца разобраться.

  Reply
  1. uzayli

   >çok surular var.
   C числительными и наречиями, указывающими на кол-во, аффикс множественного числа не используется. Правильно «çok suru var»

   >Относительно упражнение 4 предложение 4 если написать так Biz zeki miydik?
   Можно сказать и так, эти слова, в некоторой степени, синонимы.

   >Относительно упражнение 13 предложения 6 можно написать так Onu kötü oldu.
   Можно, если не «onu», а «o». Только тогда становится слишком много значений.

   >Yпражнение 14 предложение 3- Объясните пожалуйста Откуда взялось benim için farketmez.
   Это устойчивое выражение. Есть глагол farketmek, который обозначает «различать», «замечать», «иметь разницу» и т.д. Farketmez — его отрицание в расширенном времени. Benim için fark yok — тоже можно сказать.

   >Hatasız и doğru — равносильный по значению или у них разные места применения?
   Первое — безошибочный, без ошибок. Второе — верный, правильный.

   >Помогите пожалуйста, объясните с переводами таких фраз:
   а) kötü bir insandım
   б) kötü oldum, kendimi kötü hissettim
   в) kötüydüm, kendimi kötü hissediyordum.

   Reply
 9. Марина

  Спасибо большое за ответ. Просматривая предложения составленные другими у меня возник вопрос: В упражнении 9 предложения 13 Sence ben hiçbir şey hissettim mi? разве не строится по принципу двойного отрицания как было в вашем примере В уроке 5: Hiçbir zaman yalan söylemiyor. Спасибо.

  Reply
  1. Марина

   То есть Sence ben hiçbir şey hissetmedim mi?

   Reply
  2. uzayli

   Вы правы, должно быть двойное отрицание. Спасибо, исправлю.

   Reply
 10. Марина

  В вашем ответе на мой вопрос в «в» слово hissediyordum в каком времени стоит? Я их там 2 увидела то есть настоящий и прошедшее, и что то совсем запуталась. Объясните пожалуйста.

  Reply
  1. uzayli

   Прошедшее продолженное.

   Reply

Добавить коментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.